Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Kinderpraktijk Met elkaar voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat je een klacht hebt/of ergens tegenaan loopt over de door mij geboden zorg. Ik begrijp dat dat niet makkelijk is, maar ik hoop en zou het fijn vinden als je dit met mij bespreekt, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Klachtenfunctionaris

Het kan zijn dat je om welke reden dan ook de klacht niet met mij wil of kan bespreken, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Dit loopt via het NIBIG. Met ondersteuning van deze klachtenfunctionaris lukt het hopelijk de klacht op te lossen.

Geschilleninstantie

Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie, waarbij Kinderpraktijk Met elkaar sinds 03-01-2020 is aangesloten.
De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer je een klacht hebt kunt je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.