Hoe werkt dat nou precies?

Speltherapie

Wat is speltherapie?

Spelen is voor kinderen een natuurlijke manier om de wereld te ontdekken, te leren en te ordenen. Spelen is ook leuk! Spelen is daarom ook niet voor niets de taal van het kind. Spelen helpt om te ontspannen en om gedachten, gevoelens en wensen te uiten. Doorgaans lukt het een kind om met ondersteuning vanuit hun omgeving weer verder te kunnen. Maar soms blijkt dit niet genoeg te zijn.

Een kind vindt het vaak moeilijk om woorden te geven aan problemen en gevoelens waar ze tegen aanlopen. Omdat vrijwel alle kinderen het fijn vinden om te spelen lukt het vaak wel om in spel emoties te verbeelden en er uiting aan te geven. De speltherapeut gebruikt spel, als middel, om een kind beter te begrijpen en te helpen zich verder te ontwikkelen.

Fantasiespel

In het fantasiespel (het doen ‘alsof’) is er op een veilige manier ruimte voor gevoelens zoals boosheid, angst en verdriet en om te experimenteren met allerlei vormen van gedrag.

De speltherapeut biedt een kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor een kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan opdoen. Het kind kan hierdoor (nare) ervaringen opnieuw vormgeven in zijn spel en al spelenderwijs verwerken en een plekje geven. Oplossingen die spelend worden gevonden, neemt een kind mee naar het dagelijks leven. Hierdoor kan het kind zijn of haar eigen kracht weer terugvinden en weer opbloeien en stralen, zoals de lotusbloem die vanuit de modder zijn weg naar boven heeft gevonden.

Bekijk ook volgende korte filmpjes

Bron: NVVS

Duidelijk!
Dat is dus speltherapie

Voor wie

Speltherapie is er voor alle kinderen, op het moment dat de ontwikkeling stagneert door ingrijpende gebeurtenissen, emotionele- en/of sociale problemen. Kinderen zijn welkom vanaf 3 tot ongeveer 12 jaar en voor iedereen die in deze ontwikkelingsfase zitten. Ook jongeren en jongvolwassenen zijn van harte welkom bij Kinderpraktijk Met elkaar.

Wanneer

Als ouder wil je niets liever dan dat het goed gaat met je kind en dat ze lekker in hun vel zitten. Niets is vervelender als dit niet het geval is. Soms gaat al een tijdje niet zo goed met je kind of er zijn zorgen over zijn of haar ontwikkeling. ‘De wortels’ zitten alsware in verstrikking met elkaar. Dit kan door allerlei redenen komen. Je hebt waarschijnlijk al veel geprobeerd, maar het lukt gewoonweg niet. Mogelijk dat speltherapie kan helpen. Jij als ouder of verzorger kent je kind als geen ander, vertrouw op je gevoel hierin!

er zijn grofweg drie probleemgebieden

Emotionele problemen

  • Problemen met uiten van gevoelens als angst, boosheid, verdriet.
  • Te weinig zelfvertrouwen
  • Een negatief zelfbeeld
  • Hechtingsproblemen

Sociale problemen

  • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdgenootjes, zoals bijv. niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag.
  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen (gedragsproblemen, slecht luisteren).

Traumatische ervaringen

  • Verlies van belangrijke personen
  • Verandering van huis of samenstelling van gezin
  • Mishandeling of getuige van mishandeling
  • Ziekte, handicap of psychiatrische problemen van het kind zelf of mensen in zijn/haar omgeving
  • Nare gebeurtenissen, zoals pesten, een ongeluk of oorlog

Spelkamer

In de spelkamer mag en kan je kind in een veilige omgeving weer zichzelf worden en de tijd nemen om die ‘verstrikking’ te gaan ‘ontwarren’. Hij mag zijn kracht hervinden en de weg naar de oppervlakte terugvinden, zodat hij of zij uiteindelijk weer mag gaan (op)bloeien en stralen als die mooie lotusbloem.

Ben je benieuwd?

Waar?

De therapie vindt elke week op een vast tijdstip plaats in de spelkamer. Deze is zo ingericht dat je kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressie-materiaal te spelen. Er is altijd wel iets wat aansluit bij de interesse van jouw kind.

Hoe werkt het?

1. Kennismaking

Ben je benieuwd, heb je nog vragen of wil je eerst nog wat meer informatie hebben? Voel je vrij om vrijblijvend en kosteloos contact op te nemen om kennis te maken. Je hebt hiervoor geen indicatie of verwijzing nodig. Samen kunnen we bekijken of Kinderpraktijk Met elkaar de hulp kan bieden welke je kind en jullie situatie nodig heeft.

2. intakegesprek

Mochten we beiden het gevoel hebben dat Kinderpraktijk Met elkaar iets voor jullie situatie kan betekenen, dan plannen we een intakegesprek. Deze zal plaatsvinden in de spelkamer zonder de aanwezigheid van je kind. Tijdens de intake vind ik het belangrijk om de hulpvraag en het doel van de begeleiding helder te krijgen. (Wat is je hulpvraag? Wat wil je bereiken?).

3. Observatie

Vervolgens volgen er een drietal spelobservaties. Hierbij leer ik je kind en zijn/haar belevingswereld beter kennen.

4. Adviesgesprek

Samen bekijken we de bevindingen vanuit de observaties en aan welke doelen er gewerkt kan worden. Aan de hand van de bevindingen wordt een verslag gemaakt, waarin ook is opgenomen of speltherapie hulp kan bieden en op welke wijze. Als zowel jullie als ouders, als je kind instemmen met de behandeling, wordt de speltherapie opgestart.

5. Het einde van de therapie

De therapie wordt afgebouwd als je kind zonder therapeutische hulp verder kan of als andere hulp nodig is.

Ik heb interesse, wat zijn de tarieven?